historiek

De Sint-Niklase Karate Club (SNKC) werd opgericht in 1970 en is hiermee de oudste karateclub van het Waasland. Onder impuls van Walter Collyn, toenmalig voorzitter van de Judo Club en voorzitter van de internationale Karate Federatie, gingen de toenmalige Sint-Niklase Judoclub en de judoka’s die definitief voor karate kozen, uit elkaar. Op 23 Maart 1970 stichten deze karateka’s een zelfstandige club. Even later, op 14 April 1970, werden op het stadhuis de statuten neergelegd en de geboorte van de Sint-Niklase Karate Club was een feit. Van de verschillende karatestijlen werd “Shotokan” uitverkozen. De inbreng van gereputeerde karateka’s zorgden vlug voor aanzien van de club. Onder andere toenmalig Belgisch kampioen Geert Lemmens, Louis Meersman en gentenaar De Pauw brachten hun kennis en ervaring over naar de club, de basis was gelegd. De club bloeide echt open en kende zijn hoogtepunten onder leiding van Antwerpenaar Achiel De Laet, toenmalig lid van het nationaal team en nationaal trainer. De glorieperiode van +/- 1976 tot +/- 1986 bracht zeer veel trofeeën naar onze vereniging. Bijna op alle wedstrijden werden er podiumplaatse bereikt. Latere hoofdtrainer Werner Van Daele en huidige hoofdtrainer Paul Colleman maakten deel uit van deze sterke formatie. Onder leiding van sensei Paul Colleman wordt er de laatste jaren stevig verder gewerkt en de club leverde reeds verschillende zwarte gordels af, onder andere Luc Van Houtte, Miranda Luyckx, Jan Hebb, Patrick Pollefliet, Sofie Miny, Olivier Heuninckx, Johan Claes, Tom Tersago, Jonas Van Haver, Steven Van Aerde, Cedric Verlée en Niels Rogier.

bestuur
VOORZITTER Colleman Paul
0473 863637
SECRETARIS Claes Johan
0496 287787
BESTUURSLID Tersago Tom
0479 557679
HOOFDLESGEVER Colleman Paul Sensei
2de Dan SHOTOKAN
Gediplomeerd Bloso lesgever
JEUGDLESGEVER Tersago Tom Sempai
2de Dan SHOTOKAN
Gediplomeerd Bloso lesgever "initiatie"
lidmaatschap

De Sensei zal, na maximum 3 trainingen, autonoom beslissen of kandidaat-leden voldoende mentale en fysische rijpheid hebben om verder de trainingen te volgen.

Verzekering 30 € per jaar  
Lidgeld: lesgeld via een systeem van 10 beurtenkaarten: + 12 jaar
-12 jaar
30 € per kaart
25 € per kaart
Lidgeld: lesgeld via jaarlijkse éénmalige betaling: + 12 jaar
- 12 jaar
150€
120€

De karate-gi (karatepak of kimono) kan besteld worden via de club aan een voordelige prijs.

Het ziekenfonds Bond Moyson Oost-Vlaanderen informeert u graag over de uitgebreide terugbetalingen voor leden van sport- en fitnessclubs. Leden tot 65 jaar genieten vanaf 1 januari 2008 van de terugbetaling van een deel van het lidgeld bij sportclubs, aangesloten bij een door Bloso en/of BOIC erkende sportfederatie of fitnessclub. De tegemoetkoming bedraagt 20 euro voor jongeren tot 25 jaar en 15 euro voor sporters van 25 tot 65 jaar. De sportpremie aanvragen is heel eenvoudig en kan via het formulier MOVE dat je hier kunt downloaden.
Een zelfde dienst wordt verleend door de CM. Het formulier SportclubCM kun je eveneens hier downloaden.

Hebt u nog vragen? De Sensei zal ze beantwoorden.

reglement
1. Wees steeds tijdig aanwezig op de training.
2. Gelieve de dojo NIET te betreden met schoenen.
3. Steeds groeten bij het betreden van de dojo.
4. Indien de les reeds bezig is eerst de dojo groeten en daarna de Sensei. Pas daarna mag U de groep vervoegen.
5. Indien U de les vroegtijdig moet verlaten dient dit op vooorhand aan de Sensei gemeld worden.
6. De dojo mag tijdens de les niet verlaten worden zonder toestemming te vragen aan de Sensei.
7. Vanaf men de dojo betreedt wordt de leraar aangesproken met “Sensei” (meester of leraar).
8. Verwijder voor de training alle sierraden zoals uurwerken, ringen, kettingen enz.. Ook kauwgom of andere snoep is niet toegelaten. Vergeet niet na de training uw spullen mee te nemen.
9. De club is niet verantwoordelijk voor verloren of verdwenen goederen, steek waardevolle spullen in uw sporttas en plaats deze aan de zijkant in de zaal, dit op een plaats die niet storend is tijdens de training
10. Tijdens de les wordt aan iedereen de volle inzet en concentratie gevraagd
11. Bij oefeningen met partner moet men steeds respect voor elkaar hebben. Het is niet toegelaten andere karateka’s te bekritiseren of uit te lachen.
12. Iedere karateka moet zichzelf voldoende verzorgen, lichaamshygiëne is zeer belangrijk
13. Voeten en handen dienen steeds goed gewassen te zijn
14. De nagels van vingers en tenen moeten kort geknipt zijn.
.15. De haren moeten verzorgd zijn en lang haar moet op een paardestaart gedragen worden of met een haarband vastgelegd worden.
16. Na de training is het aan te raden om te douchen.
17. Elke karateka moet een kimono (karate-gi) dragen zoals voorgeschreven, witte broek en dito vest met aangepaste gordel (OBI). Dit ten laatste 1 maand na aansluiting. Deze kledij kan eventueel aangekocht worden via de club.
18. Een aangesloten lid moet steeds in orde zijn met de verzekering. Kontroleer dit voor uzelf, niet in orde is niet trainen!
19. De club of lesgever is niet aansprakelijk voor ongevallen, zeker niet voor leden die niet in orde zijn met de verzekering.
20. Het dragen van een bril tijdens de lessen is niet toegelaten, tenzij een aangepaste sportbril (onbreekbaar)
21. Bij gebruik van materialen of toestellen wordt verwacht hiervoor zorg te dragen en deze na gebruik terug te plaatsen. Elke beschadiging moet onmiddellijk gemeld te worden aan de verantwoordelijke.
22. Houdt u steeds aan de regels van goed gedrag en zeden.
verzorg uw taalgebruik en toon respect voor anderen.
Schep buiten de dojo niet op over uw kunde en gebruik deze niet buiten de dojo (tenzij in noodgevallen), een vermeden gevecht is steeds een gewonnen gevecht !!
23. Inbreuken tegen de regels kunnen gesanktioneerd worden, dit kan gaan van schorsing tot uitsluiting. Van het betaalde verzekering lidgeld of aansluitingsgeld kan niets teruggevorderd worden.
24. Bij het verlaten van de dojo steeds zorgen dat alle douches afgesloten zijn en de lichten gedoofd.
25. Per jaar zijn er steeds 3 of 4 examens voorzien. Elk lid moet hiervoor de nodige trainingen gevolgd hebben. De kanditatuur kan geweigerd worden als de Sensei vindt dat het duidelijk nog te vroeg is.
26.Indien tijdens de les een karateka moet pompen wegens sanktie opgelegd door de Sensei, moet dit steeds zonder morren of commentaar gedaan worden. Discipline is een hoofdbestanddeel om een goede karateka te worden.
trainingen

De lessen gaan door op 2 verschillende locaties.

DAG UUR DOJO
Zaterdag 10u30 - 12u
zie hieronder (5)
Sporthal “Witte molen”
9100 Sint-Niklaas
Zaal achteraan, boven.
Zondag 10u30 - 12.00u Zaal “ De Kouter “
Koutermolenstraat
Belsele
Dinsdag
Trainingen voor gevorderden
19.00u - 20u30 “Sporthal Temsica“
Gasthuisstraat
Temse
Donderdag 19u - 20u30
zie hieronder (6)
Zaal “ De Kouter “
Koutermolenstraat
Belsele
Juli geen trainingen  
Augustus enkel op donderdag Sporthal “Witte molen”
9100 Sint-Niklaas
of recreatieoord "De Ster"

Voor wijzigingen en actuele informatie: zie Actueel.

 

SAMENSTELLING VAN DE TRAININGEN

Opwarming en stretching: zeer belangrijk om het lichaam voor te bereiden op zwaardere inspanningen. Zo zal men optimaal kunnen presteren en het gevaar op kwetsuren verkleinen.
Kihon: een trainingsvorm zonder partner waarin bassistechnieken uitgevoerd worden in verplaatsing. Afwerking van technieken en standen staan hier voorop.
Kata, dit is eveneens een trainingsvorm zonder partner. Kata (vorm of mal) is een ingebeeld gevecht tegen meerdere tegenstanders.
Kumite, oefenen met partner, hierin bestaan verschillende vormen: van aangekondigde aanval tot vrij sparren.
examens

De examens voor het bekomen van een hogere graad worden driemaal per jaar afgenomen, nml. in de maanden februari, juni en november. Voor de exacte data, zie Actueel. Het minimaal aantal te volgen lessen voor men aan een examen kan deelnemen hangt af van de te bekomen graad. Deelname aan een examen geeft alleen een graadverhoging als de sensei de getoonde kennis en kunde voldoende acht!

gordelkleur
kyu
aantal lessen
wit (starter) 9de kyu  
wit + 1 zwart streepje 8ste kyu 20
geel 7de kyu 30
oranje 6de kyu 40
groen 5de kyu 50
blauw 4de kyu 50
bruin 3de kyu 60
bruin met 1 streepje 2de kyu 80
bruin met 2 streepjes 1ste kyu 100

Van 1ste kyu naar 1ste dan (zwarte gordel), wordt 1 jaar gerekend vanaf doorgave aan de federatie van het behalen van de 1ste kyu.
Voor de examendata: zie Actueel