Kata

Inleiding

Een kata is een ingebeeld gevecht tegen 7, 8 of meerdere tegenstanders die van alle richtingen aanvallen uit voeren. Deze denkbeeldige aanvallen worden afgeweerd en de aanvallers worden uitgeschakeld of de moed ontnomen om verder aan te vallen. Deze kata's hebben een vaste vorm of mal die per stijl kan verschillen, nochtans is de basis dezelfde. Van deze mal kan wat betreft standen, richtingen, technieken en zelfs timing niet worden afgeweken. Dit maakt het extra moeilijk om deze kata's perfect uit te voeren. Enkel met optimale kontrole, concentratie en inzet kan men een goed resultaat bekomen. EEN KATA WORDT NIET NAGEDAAN MAAR "BELEEFD". Er bestaan 26 verschillende "kata's" in Shotokan Karate. Hiervan zijn er 15 basis kata's die Funakoshi naar Japan bracht in 1922, hieraan gaf hij bepaalde kenmerken. Hierna volgt een beknopt overzicht.

De 15 basis kata's

Kata Technieken
Heian Shodan voorwaartse en achterwaartse stand, voetbeweging en voorwaartse stoot
Heian Nidan voorwaartse en zijwaartse trap terwijl men van richting verandert
Heian Sandan de verbinding met het lichaam tijdens het blokkeren met de onderarm. Slag met de achterkant van de vuist
Heian Yondan variatie in technieken met de vereiste balans
Heian Godan balans, evenwicht en sprong
Tekki Shodan paardrijstand met heupbewegingen
Tekki Nidan pakkende en hakkende bewegingen
Tekki Sandan snel opeenvolgende technieken en blokkeringen op middenrifniveau
Bassai-Dai voordeel halen uit benadeling door het gebruik van wisselende blokkeringen en het in verschillende mate toepassen van kracht
Kanku-Dai variatie in snelle en langzame technieken. Springen
Jion variatie in stapbewegingen met draaien
Jitte krachtige heupbewegingen en het gebruik maken van een stok
Enpi snelle en langzame bewegingen, hoge en lage lichaamsposities en het omdraaien
Hangetsu Stand met spanning aan de binnenzijde van de benen met coördinatie van het stappen
Blokkeren en stoten met de ademhaling met circulaire arm- en beentechnieken
Gankaku Het balanceren op 1 been met zijwaartse trap en slag met rugkant van de vuist